รับสมัครงาน 

ฝ่ายกุ๊กครัวไทย-จีน จำนวน 1อัตรา

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล จำนวน 1 อัตรา

 

ฝ่าย ต้อนรับส่วนหน้า
 - จำนวน 1 อัตรา
 - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 - มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 - เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท
 
 
หัวหน้าแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
 - วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 - เงินเดือน ตามตกลง
 
 
ฝ่ายห้องอาหาร จำนวน 1 อัตรา
 - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 - พิจารณาเงินเดือนตามประสาบการณ์
 
 
สวัสดิการที่จะได้รับ
 - ค่าแรงขั้นต่ำ 9,000 บาท
 - อาหารกลางวัน
 - ที่พัก
 - เบี้ยขยัน